ΥΠΑΗΕΣ - Αρχική - Cloud T - ΥΠΑΗΕΣ

Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

 • Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ
 • Διασφάλιση έκδοσης και αυθεντικοποίηση παραστατικών
 • Υποστήριξη όλων των τύπων παραστατικών
 • Σύνδεση με οποιοδήποτε λογισμικό
 • Ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων
Cloudt
Cloud T - MyData - ΑΑΔΕ - ISO 27001
Cloudt
Τι είναι ο Πάροχος ΥΠΑΗΕΣ;

Υπηρεσία Παρόχου είναι μια τεχνική διαδικασία που υλοποιεί τη διαβίβαση και αυθεντικοποίηση των παραστατικών ψηφιακής τιμολόγησης, σε πραγματικό χρόνο και αυτόματα.

Οφέλη Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;
 • Αξιοπιστία λόγω της δυνατότητας ελέγχου αυθεντικότητας των παραστατικών
 • Mείωση του κόστους λόγω της μείωσης εκτυπώσεων, αποστολής παραστατικών μέσω email, online αρχειοθέτησης- αποθήκευσης κ.α.
 • Ευκολία στη διαβίβαση παραστατικών με δυνατότητα λήψης και αποστολής στους συναλλασσόμενους, μορφοποίηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μορφότυπο, Qr code, Mark και συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης
Φορολογικά Κίνητρα για τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου
clout

Μείωση Φορολογίας

Η αγορά λογισμικού και εξοπλισμού που απαιτείται και οι δαπάνες διαβίβασης των τιμολογίων του πρώτου έτους αποσβένονται πλήρως μέσα στη φορολογική χρήση, προσαυξημένα κατά 100%

clout

Φορολογική Παραγραφή

Μειώνεται το χρονικό διάστημα που μπορούν οι φορολογικές αρχές να εκδόσουν πράξεις διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου από 5 σε 3 έτη

clout

Αιτήματα Επιστροφής Φόρου

Μειώνεται το χρονικό διάστημα εξέτασης των αιτημάτων επιστροφής φόρου από 90 σε 45 ημέρες από τη φορολογική διοίκηση.

Ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πρέπει να έχει άδεια καταλληλότητας για το λογισμικό των υπηρεσιών που παρέχει. Αυτή η άδεια εκδίδεται μετά από πιστοποίηση του λογισμικού από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Γιατί να επιλέξετε την CloudT ως Πάροχο ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;
clout

Οικονομία

Είμαστε η οικονομικότερη λύση πιστοποιημένου Παρόχου της αγοράς! Εξειδικεύουμε την προσφορά μας στις ανάγκες της επιχείρησής σας, παρέχοντας λύσεις χωρίς επιπλέον κόστος.

clout

Αξιοπιστία

Η υπηρεσία μας είναι αξιόπιστη και ασφαλής! Έχουμε καθιερώσει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001 και έχουμε λάβει αντίστοιχη πιστοποίηση.

clout

Εξυπηρέτηση

Η υποστήριξή σας είναι προτεραιότητα για εμάς. Έχουμε στην ομάδα μας ανθρώπους υψηλής εξειδίκευσης και εκπαιδευόμαστε συνεχώς προκειμένου να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

Πως συνδέομαι με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Μάθετε τα βήματα για να κάνετε αίτηση και σύνδεση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Έλεγχος αυθεντικότητας παραστατικού

Κάνε έλεγχο αυθεντικότητας ενός τιμολογίου, με χρήση του Mark ή κωδικού αυθεντικοποίησης.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 • Οι υπηρεσίες Παρόχου είναι ο μόνος πιστοποιημένος τρόπος διαβίβασης παραστατικών από ένα οποιοδήποτε λογισμικό στο myDATA. Η χρήση του αντικαθιστά τον φορολογικό μηχανισμό και της ταμειακής μηχανής μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ενός smartphone. To κράτος παρέχει φορολογικά κίνητρα για τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένου Παρόχου.

 • Ο λόγος που οι επιχειρήσεις επιλέγουν να διασυνδεθούν στο myDATA μέσω πιστοποιημένου Παρόχου είναι για να έχουν φορολογικά οφέλη, να αυξήσουν την αξιοπιστία των συναλλαγών τους και μειώσουν την λειτουργική πολυπλοκότητα των διαδικασιών τους. Σε περίπτωση τιμολόγησης προς στο Δημόσιο η σύμβαση με πιστοποιημένο Πάροχο είναι νομικά υποχρεωτική.

 • Ναι. Υποστηρίζουμε

 • Φυσικά. Είμαστε εγκεκριμένοι προμηθευτές του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και όλα μας τα προϊόντα (my.cloudt, cloudt.PRO, ΥΠΑΗΕΣ) είναι εγκεκριμένα για αυτό το σκοπό από τον αρμόδιο φορέα.

 • Ναι. Η σύνδεση με λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι απαραίτητη για την έκδοση των παραστατικών σας μέσω Παρόχου.

 • Υπάρχουν προαγορασμένα πακέτα ειδικά φτιαγμένα για τις ανάγκες της επιχείρησής σας, για να μην επιβαρυνθείτε ποτέ ξανά με περιττά έξοδα!